Dabrowa Tarnowska - Szczucin - Bolesław - Gręboszów - Mędrzechów - Olesno - Radgoszcz  Dziś jest: 27.05.2016 - Imieniny obchodzi: - Ilość ofert w serwisie: 777 ogłoszeń - Osób online: 14


Kryteria wyświetlania

Szukana fraza:
Miejscowość:
Cena (pln):
Od:
Do:

Kategorie


Sprawdź aktualną pogodę dla miejscowości Dąbrowa Tarnowska --------------------------------
Znajdź pracę Oferty Pracy Znajdź pracę Oferty Pracy za granicą

Polecamy

PolecamyDodaj baner


Regulamin dabrowianin.pl:Serwis ogłoszeniowy dąbrowianin.pl jest otwartą stroną internetową dla wszystkich,  chcących zamieścić bezpłatne ogłoszenie w danej kategorii tematycznej. Użytkownik (rozumiany jako osoba korzystająca z serwisu) ponosi osobistą i prawną odpowiedzialność za treść umieszczanego ogłoszenia. Zespół serwisu dąbrowianin.pl zastrzega sobie prawo do nieakceptacji lub usunięcia ogłoszeń, które uważa za nieodpowiednie lub sprzeczne z prawem polskim. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, propagujące przemoc lub niezgodne z ogólnie przyjętą etyką a także nie odpowiada za zamieszczanie przez użytkowników danych które są fałszywe i niezgodne z prawdą.    
 1. Użytkownik serwisu internetowego dąbrowianin.pl zamieszczając ogłoszenie i wpisując swoje dane w serwisie oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem, akceptuje go i będzie go przestrzegał ,


 2. Wpisując dane osobowe do serwisu dabrowianin.pl użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie,


 3. Użytkownik poprzez zamieszczenie swoich danych wyraża zgodę na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie ich przez serwis,


 4. Dane zgromadzone przez serwis będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu dąbrowianin.pl oraz w e-mailach przez niego wysyłanych,


 5. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynika z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. dąbrowianin.pl nie jest oferentem a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach,


 6. Informacje zawarte w serwisie dąbrowianin.pl mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treści ogłoszeń niezgodnych z prawem jak i wszelkie informacje potrzebne do lokalizacji ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania,


 7. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie dąbrowianin.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą,


 8. Niedozwolona jest reklama lub sprzedaż takich towarów jak:


  • Organów ludzkich,


  • broń,


  • narkotyków i materiałów pornograficznych,


  • towarów pochodzących z kradzieży,


  • towarów niebezpiecznych dla zdrowia lub życia ludzkiego,


  • informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,


  • zarabiania poprzez odbieranie maili itp.


  • towarów które nie istnieją,


  • konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności,


  • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,


  • towarów i informacji, które w jaki kol wiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,


  • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza
 9. Niedozwolone jest:


  • celowe rozsyłanie na adresy e-mailowe użytkowników serwisu dąbrowianin.pl wirusów i trojanów, których działanie może uszkodzić sprzęt lub przyczynić się do utraty danych,


  • niedozwolone jest także ściąganie takich plików znajdujących się na portalu dabrowianin.pl, które według ogólnej wiedzy użytkownika       Internetu, nie są przeznaczone do dystrybucji w sieci,
 10. Zastrzegamy prawo do nieakceptacji ogłoszeń które:


  • są umieszczane w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii, 


  • ogłoszeń które obrażają, oczerniają, komentują usługi, firmy lub osoby,


  •  gdy ogłoszenie na stronie serwisu jest aktywne lub gdy ogłoszenie jest tego samego tematu lub treści niż inne,
 11. Serwis dąbrowianin.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:


  • treść oraz linki użyte w treści ogłoszenia,


  • zamieszczanie danych przez użytkownika niezgodnych z prawdą lub podanie fałszywych danych,


  • za to w jaki sposób , ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie dąbrowianin.pl zostaną wykorzystane ,


  • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje,


  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie dąbrowianin.pl zostaną użyte


  • materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, propagujące przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etyką
 12. Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli. Ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona. Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu jest na mocy nowej ustawy zabroniona!


 13. Zastrzegamy sobie prawo do:


  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,


  • usuwania ogłoszeń które zawierają treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej,


  • modyfikacji niniejszego regulaminu,


  • czasowego przerywania pracy serwisu,


  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,


  • w przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis dąbrowianin.pl rezerwujemy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze